Фото-галерия

Снимки от къща ОСЕМ, околността на село Главатарци и язовир Кърджали